Säätiön toiminta on nimensä mukaisesti jaettu kahteen linjaan: opintotoimintaan ja lomatoimintaan. Molemmilla linjoilla tavoitteita tarkastellaan toimintaympäristön haasteiden ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

Säätiö tavoitteena on tukea toimialoillaan tapahtuvaa yhdistysten, valtakunnallisten ammattialaverkostojen ja aktiivien toimintaa yhteistyössä JHL:n kanssa. Erityisesti kehitetään yhteistyötä hoitoalan verkoston ja valtion alan valtakunnallisten yhdistysten kanssa.